Terug naar het overzicht

De visie voor Udini in 2021

Interview met Peter Defreyne

Sam Verhaegen

15 December 2020

Hoe is Udini ontstaan?

IxorTalk heeft als Internet-of-Things-expert deelgenomen aan een hackathon van BNP Paribas Fortis. De uitdaging was om online banking te koppelen aan het Internet-of-Things. Wij hebben de bank app gekoppeld aan de toegang en betaling van een parkeergarage, op basis van draadloze technologie in de smartphone. De feedback was zo positief dat we de hackathon gewonnen hebben en zo besloten hebben dit uit te werken tot het product van vandaag: Udini.

Wat is Udini?

Udini is een IoT-oplossing die op basis van jouw smartphone toegang kan verlenen. Zoals itsme toegang biedt tot online diensten, biedt Udini toegang tot de fysieke wereld. Voor persoonlijk gebruik kan je met Udini toegang krijgen tot jouw woning, sportterreinen, schoolfaciliteiten, parkeergarages, evenementen en zelfs hotels. Voor professioneel gebruik kan je met Udini toegang krijgen tot bijvoorbeeld kantoorgebouwen en logistieke sites.

“Zoals itsme toegang biedt tot online diensten, biedt Udini toegang tot de fysieke wereld.”

Udini bestaat uit een mobiele app (en SDK) en een IoT-controller die toegang kan automatiseren. Het maakt hierbij niet uit welke infrastructuur er staat, wij koppelen met slimme en gewone sloten, schuifdeuren, liften, slagbomen, poorten en meer. Voor de gebouwbeheerder vertalen wij facilitair beheer naar een digitale service. Zo wordt personeel en cliënteel gekoppeld aan digitale apps en accounts. Toegangscontrole wordt zo een ‘access middleware’ met behulp van Udini.

Wie gebruikt er Udini?

In 2020 was ons doel om Udini in te zetten in zoveel mogelijk verschillende sectoren. Zo hebben we projecten gerealiseerd in de logistieke sector, waar truckchauffeurs via bluetooth toegang krijgen tot gates en hebben we wagens toegang gegeven tot parkeergarages. We hebben kantoren en magazijnen uitgerust, evenementen ondersteund en pakjeslogistiek efficiënter gemaakt. Ook hebben we onze ervaring met CoronAlert ingezet om contact tracing op papier of QR overbodig te maken. Tenslotte zijn er in de particuliere sector integraties met domoticasystemen.

Wat zijn de doelen voor 2021?

We lanceren begin 2021 Udini Sensor v2, die toelaat met een eenmalig sms-paswoord toegang te krijgen tot gebouwen, denk bijvoorbeeld aan fietsparkings. Zo moeten gebruikers zich niet op voorhand registeren of paswoorden onthouden en krijgen ze toch toegang tot deze gedeelde faciliteiten. We hebben het gebruik van One-Time-Passwords (OTP) toegepast voor toegangscontrole in real life.

“We hebben onszelf een doel vooropgesteld van actieve 100.000 gebruikers, dit gaan we realiseren met behulp van strategische partners.”

Voor 2021 zijn de doelen ambitieus, we hebben namelijk heel wat referentieprojecten gerealiseerd met bijvoorbeeld Sportpaleis, de WATT toren, Memo, Tormax, … Volgend jaar zullen we deze projecten opschalen. We hebben onszelf een doel vooropgesteld van actieve 100.000 gebruikers, dit gaan we realiseren met behulp van strategische partners in verschillende sectoren.

In de loop van 2021 zullen we communiceren over deze partnerships in de domeinen domotica, logistiek, hotels, retail en evenementen. In verschillende oplossingen voor toegangscontrole zal je Udini zien opduiken als innovatieve optie.

Recente artikels

Hoe smart buildings Covid-19 kunnen bestrijden

De aankondiging van Apple en Google om samen technologie te ontwikkelen die via smartphones de verspreiding van het Covid-19 virus opspoort, zette het Udini R&D-team aan het denken hoe ook slimme gebouwen deze ‘contact-tracering’ kunnen ondersteunen.

Peter Defreyne

17 April 2020

Contactloze toegang tijdens COVID-19

Udini werkt samen met partners oplossingen uit om bedrijven en zorgcentra te helpen in de economische heropstart tijdens de COVID-19-crisis. Hiervoor hebben we samen met stakeholders een oplossing uitgewerkt op maat die een antwoord biedt aan de uitdagingen die de voorzorgsmaatregelen met zich meebrengen.

Peter Defreyne

30 April 2020